Riskhantering

Handlar du med råvaror? Behöver du skydd mot prisändringar?  Läs mer om Råvaror 
Handlar du med råvaror?
Skydda företaget mot prisändringar på råvaror.
Anpassa ränteexponeringen
Genom att aktivt hantera ränterisken kan du skydda företaget mot ränteförändringar
Skydda företaget mot svängningar i valutakurserna
Få bättre kontroll över utlandsaffärerna