Analys

En god marknads- och riskuppfattning är viktig för att ditt företag ska kunna öka sin vinst i handeln på de finansiella marknaderna. Vår ekonomiska analys hjälper dig att fatta goda beslut i dagens tuffa ekonomiska klimat.

Ekonomiska Utsikter

Övergripande konjunkturprognos för de nordiska länderna samt de större internationella ekonomierna
 

Chefekonom: Annika Winsth


Läs senaste publikationen av Ekonomiska Utsikter

Navigator

Månadsvis övergripande uppdatering
av det rådande marknadsläget och Nordeas prognoser

 

Chefanalytiker: Henrik Unell


Läs senaste publikationen av Navigator 

 

 

Våra prognoser och publikationer:

 • Ekonomiska utsikter – övergripande konjunkturprognos för de nordiska länderna samt de större internationella ekonomierna
 • Morgonrapport – daglig uppdatering av vad som hänt under natten sedan svensk börsstängning samt prognoser och kommentarer på kommande händelser
 • Central Bank Watch – analys och kommentarer rörande Riksbanken och reporäntan
 • Sweden Update – marknadsberoende analys av svensk ekonomi
 • Global week ahead – veckovis uppdatering och analys av nästa veckas globala händelser
 • Navigatorn – månadsvis övergripande uppdatering av det rådande marknadsläget och Nordeas prognoser
 • Sverige och kronan – månadsvis valutauppdatering av det rådande marknadsläget och Nordeas prognoser
 • Derivatbladet – månadsvis ränteuppdatering av det rådande marknadsläget och Nordeas prognoser

Nordea Markets team av ekonomer och strateger följer utvecklingen i de lokala och internationella marknaderna. Vår uppgift är att inom området samhällsekonomi producera analyser, prognoser och kvalificerad informationsservice.

Vi ger dagligen kommentarer på statistik och viktiga händelser samt dess marknadspåverkan, för att våra kunder ständigt ska vara uppdaterade. Förutom den kortare analysen gör vi större rapporter och uppdateringar där vi går igenom Nordeas överordnade marknadsprognos av framtiden.

Vi erbjuder även rekommendationer och säkringsstrategier för företag inom ränte- och valutamarknaden.

All vår analys publiceras på e-Markets NexusÖppnas i nytt fönster men finns också att tillgå via e-Markets och Twitter. Våra större publiceringar, till exempel Ekonomiska Utsikter, finns även på Nordeas hemsida Nordea.comÖppnas i nytt fönster.

 • Medverkar vid kundträffar anordnade av bankkontor, regionledningar, dotterbolag, koncernledning med mera.
 • Anlitas av kunder för specialanalyser, rådgivning, utbildning och föredrag.
 • Ger ut publikationer som presenterar våra analyser och bedömningar. Dessa ges ut både internt och till åtskilliga externa kunder.
 • Stöder koncerndelarnas affärsverksamhet genom medverkan i olika interna projekt, regelbundna föredragningar, beställda specialanalyser och dylikt.
 • Deltar aktivt i samhällsdebatten och medverkar som kommentatorer i olika medier.