Tjänster

En god marknads- och riskuppfattning är viktig för att ditt företag ska kunna öka sin vinst i handeln på de finansiella marknaderna.
Vår ekonomiska analys hjälper dig att fatta beslut.
e-Markets är Nordeas elektroniska plattform för valutaväxlingar och fastränteplaceringar
Spara tid och pengar genom att växla valuta till konkurrenskraftiga kurser även utanför kontorstid.
Nordea Portföljrådgivning erbjuder ett aktivt samarbete som ger dig större inflytande över finansiella intäkter, kostnader och risker i din verksamhet
Du får tydliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser som ger god framförhållning och gör det möjligt att fatta snabba beslut på goda grunder.
Få hjälp med att utföra dina affärer på den finansiella marknaden.
I en allt mer komplex värld är det värdefullt att ha en rådgivare att diskutera risker och möjligheter med
Nordea Markets håller regelbundet seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Dessutom erbjuder vi ett antal webbseminarier.
  • Senaste svenska rapporter från Nordea Markets