Strukturerade placeringar

Strukturerade produkter, eller strukturerade placeringar som vi valt att kalla dem, är samlingsnamnet för en mängd placeringar med olika avkastningsmöjligheter och risknivåer. Kapitalskyddade placeringar, bevis, räntebevis, Bull & Bear, Blanka och warranter är alla exempel på Nordeas strukturerade placeringar. Med vissa placeringar får du ett tryggt och långsiktigt sparande. Med andra kan du tjäna mycket pengar på kort sikt.

Ett tryggt sparande
Nordeas kapitalskyddade placeringar är baserade på bankens aktuella marknadssyn. Placeringarna är kopplade till en marknad, till exempel aktiemarknaden.
Innovativa och intressanta placeringar
Bevis passar alla som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella marknadssyn, och som vill ha möjlighet till hög avkastning.
När en tråkig börs gör dig glad!
Om du tror att kursen på en aktie ska falla kan du köpa en Blanka. Med en Blanka tjänar du pengar när aktiekursen faller.
En placering med klös i
Bull & Bear är värdepapper som ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier och aktieindex, i både uppgång och nedgång.
En placering med fast årlig ränteutbetalning
Fasträntebevis är kopplade till kreditrisken i ett underliggande bolag. Beviset ger en fast ränteutbetalning fyra gånger per år.
Högre risk än madrassen
Räntebevis har lägre risk än aktier, bättre potential än kontoplaceringar och ger en regelbunden avkastning i form av ränteutbetalningar.
Följer index till punkt och pricka
STRIKT är ett värdepapper som följer ett underliggande index i både upp- och nedgång.
Låt dina pengar upptäcka världen
Valutabevis ger dig en hög, fast ränta som utbetalas kvartalsvis. Valutabevisets avkastning är även kopplat till hur en utländsk valuta utvecklas mot den svenska kronan under löptiden.
För dig som gillar fart
Warranter gör det möjligt att få hög avkastning med ett litet kapital. Du kan tjäna pengar på både uppgångar och nedgångar i aktier eller aktieindex.
ShadowShadowShadow

Läs mer

Strukturerade placeringar
Om strukturerade placeringar Här kan du läsa mer om vad strukturerade placeringar är.

SRP award
Nordea prisbelönt för Strukurerade placeringar Nordea har utnämnts till Best Distributor Nordics av SRP. Här kan du läsa mer om utnämningen.

 

Reservation

Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade placeringar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.

Affärsförslag

Prenumerera på Nordea Markets analyser och affärsförslag. Fyll i uppgifter nedan:


Välj prenumeration: