Produkter

Trygg och säker placering
Obligationer och certifikat är räntebärande, löpande skuldebrev där du som investerare lånar ut pengar till en låntagare.
Rörelser på räntemarknaden påverkar företag med stora lån
Ränteriskhantering hos Nordea betyder att du får en skräddarsydd lösning utifrån dina behov och marknadsläget.
Möjlighet till flera tillgångslag i en placering
Vi hjälper dig att optimera din tillgångsportfölj efter rådande marknadsläge och önskemål
Svängningar i valutakursen är en risk för alla företag som handlar med utlandet
Få en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.
  • Senaste svenska rapporter från Nordea Markets