Portföljrådgivning

Nordea Portföljrådgivning erbjuder ett aktivt samarbete som ger dig större inflytande över finansiella intäkter, kostnader och risker i din verksamhet. Du får tydliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser som ger god framförhållning och gör det möjligt att fatta snabba beslut på goda grunder.

Nordea Portföljrådgivning är en del av Nordea Markets. Det innebär att vi har kontinuerlig tillgång till våra ekonomers analyser av marknadens utveckling, marknadsnärvaro och stor kunskap om finansiella instrument.

Anpassa ränteexponeringen
Nordea Portföljrådgivning Skuld är till för dig som arbetar aktivt för att få större inflytande över både räntekostnad och ränterisk.
Säkerställ likviditeten
Nordea Portföljrådgivning Tillgång är framtagen för verksamheter som vill få ökad kontroll över likvida medel och möjlighet att förvalta dessa aktivt.
Skydda företaget mot svängningar i valutakurserna
Nordea Portföljrådgivning Valuta är en tjänst för företag vars lönsamhet eller finansiella styrka påverkas av valutakursförändringar