Våra broschyrer

image
Valutaprodukter Svängningar i valutakursen är en risk för alla företag som handlar med utlandet
 • Få en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.
 • Vi ger dig strategi- och produktförslag som hjälper dig att minska valutariskerna.
 


Valutaderivat
 
 
image
Ränteriskprodukter Rörelser på räntemarknaden påverkar företag med stora lån
 • Ränteriskhantering hos Nordea betyder att du får en skräddarsydd lösning utifrån dina behov och marknadsläget.
 • Du får större inflytande över ränterisk och räntekostnad genom möjligheten att göra förändringar under löptidens gång.
 


Räntederivat
 
 
image
Obligationer och certifikat Trygg och säker placering
 • Obligationer och certifikat är räntebärande, löpande skuldebrev där du som investerare lånar ut pengar till en låntagare.
 • Precis som du kan spara i aktier i stället för aktiefonder, går det även att spara i obligationer och certifikat i stället för räntefonder.
 


Placeringar
 
 
image
Portföljrådgivning Valuta Skydda företaget mot svängningar i valutakurserna
 • Portföljrådgivning Valuta är en tjänst för företag vars lönsamhet eller finansiella styrka påverkas av valutakursförändringar.
 • Ger dig en långsiktig strategi som är anpassad till verksamheten.
 

Aktiv valutariskhantering
 
 
image
Portföljrådgivning Skuld Anpassa ränteexponeringen
 • Portföljrådgivningen är till för dig som arbetar aktivt för att få större inflytande över både räntekostnad och ränterisk.
 • Du får tydliga beslutsunderlag med strategiförslag och konsekvensanalyser.
 

Aktiv ränteriskhantering
 
 
image
Portföljrådgivning Tillgång Säkerställ likviditeten
 • Portföljrådgivning Tillgång är framtagen för verksamheter som vill få ökad kontroll över likvida medel och möjlighet att förvalta dessa aktivt.
 • Säkerställ likviditeten på kort och lång sikt.
 

Portföljerna
överstiger oftast
100 mSEK
 
 
image
Utbildningar Regelbundna seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Webbseminarier
 • Seminarier
 

Gratis för Nordeas företagskunder
 
 
image
e-Markets e-Markets är Nordeas elektroniska plattform för valutaväxlingar och fastränteplaceringar
 • Nordea e-Markets ger dig möjlighet att själv enkelt genomföra valutaväxlingar, valutasäkringar och deposits.
 • Effektivisera dina processer via elektroniska växlingar utan att behöva skriva under bekräftelser.
 

e-Markets
 
 
 • Senaste svenska rapporter från Nordea Markets