Valuta

Nordea Markets, Valuta Gör ditt företag affärer med utlandet? Påverkas lönsamheten eller den finansiella styrkan av valutakursförändringar? Då bör ditt företag ha en strategi för hantering av valutarisken. Våra rådgivare ger dig strategi- och produktförslag så att du kan styra valutariskerna.

Företag som handlar med utlandet utsätts för risken att förändringar i valutakursen påverkar företaget negativt. En aktiv valutariskhantering bidrar till att säkerställa företagets lönsamhet, konkurrenskraft och finansiella styrka.

Våra rådgivare hjälper dig att skapa en strategi för att hantera valutariskerna. Hur din risk ser ut beror på en mängd olika faktorer. Det handlar exempelvis om vilka valutaflöden du har och vilka valutor dina konkurrenter handlar i.

Nordea hjälper dig att identifiera valutariskerna och ger förslag på strategier för att hantera dessa, bland annat hur mycket du bör säkra i en valuta. Vidare hjälper vi dig att välja rätt produkt samt genomföra din transaktion.

Vi hjälper dig att:

  • Utreda din risksituation (konjunkturkänslighet, din inställning till risk, konkurrenter etc).
  • Skapa en skräddarsydd strategi för valutariskhantering.
  • Ta fram tydliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser.
  • Bli mer proaktiv och flexibel.

 

Läs mer om våra valutariskprodukter och hur de kan hjälpa din verksamhet

Valutabevis