Räntor

Riskhantering RäntorÄr räntekostnaden en betydande post i din resultaträkning? Genom att ligga steget före kan du sprida riskerna och spara pengar. Bättre sömn kan du få på köpet. Hos oss får du personlig rådgivning, tillgång till framgångsrika metoder och regelbundna rapporter.

Stora lån kräver att du arbetar aktivt med ränterisken. Du kan påverka mer än du tror! Vi på Nordea Markets har tagit fram en metodik som ger dig kontroll över räntekostnaderna. Denna metodik, kombinerad med rådgivning, är vi ensamma om att kunna erbjuda.

Tillsammans går vi igenom din organisations situation och räntestrategi för att skapa en skräddarsydd räntepolicy. Målet är en lämplig mix av bundna - och rörliga räntor för ditt företag. En gång i kvartalet får du en rapport och rekommendationer för nästa steg.

Vi hjälper dig att:

  • Ta kontroll över räntekostnaderna.
  • Fatta rätt beslut för din verksamhet i förhållande till marknaden.
  • Sprida ränteriskerna.
  • Agera när du själv vill i stället för när bindningstider löper ut.
  • Utnyttja gynnsamma lägen på marknaden.

 

Läs mer om våra ränteriskprodukter och hur de kan hjälpa din verksamhet