Riskhantering

Gör ditt företag mycket affärer med utlandet?
Våra rådgivare ger dig strategi- och produktförslag så att du kan styra valutariskerna.
Är räntekostnaden en betydande post i din resultaträkning?
Hos oss får du personlig rådgivning, tillgång till framgångsrika metoder och regelbundna rapporter.
  • Senaste svenska rapporter från Nordea Markets