Pensionsskuldrådgivning

Nordea Markets PensionsskuldsrådgivningDen årliga kostnaden för kommuners och landstings pensionsskuld kan variera kraftigt. En väl förvaltad pensionsstiftelse (eller avsatta medel) innebär en långsiktig buffert som kan ge mer förutsägbara årliga kostnader för gamla pensionsåtaganden.

Pensionsskuldsförvaltning handlar om att matcha en tillgångsportfölj mot en skuldportfölj på bästa sätt. Pengar som avsatts för pensionsskulden ska ge bästa möjliga förväntade avkastning.
Hos oss får du rådgivning utifrån din organisations förutsättningar. Vi skapar en plan utifrån den risk och hur stora kostnader organisationen kan acceptera utan att behöva dra ner på annan verksamhet.

Vi hjälper dig att:

  • Få avkastning över tiden.
  • Matcha tillgångar mot skulder.
  • Få avkastningsmöjligheter med utgångspunkt från risktagande.
  • Få bättre kontroll genom möten och rapporter en gång per kvartal.

Du kan förvalta pensionsskulden på ett effektivt sätt med hjälp av vår rådgivning.

Läs mer om våra produkter inom pensionsskuldrådgivning: