Likviditetshantering

Nordea Markets LikviditetsrådgivningGod likviditet men låg avkastning? Optimera dina avkastningsmöjligheter till begränsat risktagande. På Nordea Markets har vi en expertgrupp som hjälper små och mellanstora banker, försäkringsbolag och kreditmarknadsbolag.

Våra experter hjälper dig till en smartare vardag. Vår expertgrupp ger dig individuell rådgivning och regelbundna rapporter.

Vi hjälper dig att:

  • Förbättra chansen att få bättre avkastning – till ett begränsat ökat risktagande.
  • Följa intern likviditetspolicy.
  • Få bättre kontroll över likviditeten med hjälp av regelbundna analyser och rapporter.


Läs mer om våra produkter inom likviditetshantering: