Hantering av sparade vinstmedel

Nordea Markets - Sparad vinstHar företaget sparade vinstmedel? Förbättra chansen till högre avkastning och förvalta pengarna enligt företagets finanspolicy. Vår rådgivningsgrupp hjälper dig att göra ett bättre jobb. Vi håller reda på förfall samt ger förslag på nya investeringar och förbättringar av finanspolicyn.

En trygg avkastning över tiden är målet med vår rådgivningshjälp. Din arbetsbelastning är troligtvis hög, då är det skönt att få rådgivning kring överskottslikviditeten.

Vi håller ordning på dina investeringar och ger förslag på förändringar. Varje månad får du en marknadsvärdesrapport som fungerar som bokföringsunderlag, förutsatt att du har en värdepappersdepå hos Nordea.

Hos oss får du även tillgång till ett rådgivningsteam bestående av erfarna experter. Denna rådgivning kombineras med en beprövad metodik och rapportmall. Resultatet blir skräddarsydd hjälp.

Vi hjälper dig att:

  • Få en stabil avkastning över tiden.
  • Följa företagets finanspolicy.
  • Bygga upp en mer professionell hantering av överskottslikviditeten.
  • Få bättre kontroll över överskottslikviditeten tack vare detaljerade månadsrapporter.

Slutligen erbjuder vi arbetsro. Ägna dig åt andra arbetsuppgifter i visshet om att du har kontroll över överskottslikviditeten.

Läs mer om våra produkter inom likviditetsrådgivning: