Placeringar

Har företaget sparade vinstmedel?
En trygg avkastning över tiden är målet med vår rådgivningshjälp.
God likviditet men låg avkastning?
Optimera dina avkastningsmöjligheter till begränsat risktagande.
Matcha tillgångar mot skulder
Få avkastningsmöjligheter med utgångspunkt från risktagande.
  • Senaste svenska rapporter från Nordea Markets