Marknadsinsikt

För att framgångsrikt ta dig fram i dagens finansmarknader, behöver du kunskap om världsekonomin. En god marknads- och riskuppfattning är viktig för att du ska kunna öka din vinst. Vår ekonomiska analys kan vara avgörande för att företag ska ta goda riskbeslut.

En god förståelse för nuläget på marknaden är grunden för allt analysarbete. Denna förståelse gör att vi kan vi bilda en uppfattning om vart vi är på väg, och vilka risker vi kan vänta oss framöver.

Nordea Markets följer utvecklingen i de lokala och internationella marknaderna. Vi producerar analyser, prognoser och kvalificerad informationsservice inom området samhällsekonomi.

Vi kommenterar dagligen statistik och viktiga händelser samt dess marknadspåverkan för att våra kunder ständigt ska vara uppdaterade. Vid sidan av den kortare analysen gör vi djupare rapporter och uppdateringar där vi presenterar vad Nordeas marknads- och konjunktursprognos för framtiden är.

Dessutom erbjuder vi affärsförslag och säkringsstrategier inom ränte- och valutamarknaden.

  • Senaste svenska rapporter från Nordea Markets